Video này được nhúng TỰ ĐỘNG từ YouTube, VGT không sở hữu hoặc chịu trách nhiệm về nội dung! Việc chủ sở hữu đồng ý chia sẻ (nhúng EMBED) có nghĩa là họ cho phép VGT chia sẻ nội dung này theo điều khoản và giấy phép chuẩn từ YouTube.
Download bài này Thêm bài này vào danh sách Video của bạn
  
Nếu khi xem video mà màn hình báo lỗi như sau: "YouTube Error (video not found?):" thì hãy bấm vào đây: Tạo trang mới

Những Video liên quan

Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Mệnh đề quan hệ và cách kết hợp câu có cùng chủ ngữ - Cô Vũ Thị Mai Phương
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Giải BT tuần 17 về mệnh đề quan hệ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này [ENGLISH] Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Writing - Relative Clauses overview
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 12: Đại từ quan hệ - The Relative Pronouns
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này VÀI LƯU Ý KHI LÀM BÀI CÓ GIỚI TỪ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Giản lược mệnh đề quan hệ và bài tập - Cô Vũ Thị Mai Phương
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 1 - Đại Từ Quan Hệ, Mệnh Đề Quan Hệ - Ngữ Pháp Cô Mai Phương
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này GIẢI ĐỀ THI KHO BẠC ĐỢT 1 - 2016
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Giải bài tập đại từ quan hệ Phần 1
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Các loai mệnh đề 1 - Cô Vũ Thị Mai Phương
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này [MẸO LÀM TOEIC PART 5] Mẹo làm bài tập MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Học Tiếng Anh - Ngữ pháp Toeic bài 19: REDUCTION OF RELATIVE CLAUSES
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Ngữ pháp TOEIC - Bài 11: Mệnh đề quan hệ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Câu bị động- Passive voice PHẦN I
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Ôn tập - Hạnh phúc của một tang gia
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Giải đề kho bạc đợt 1 / 2016  Phần 2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 11: Câu điều kiện - Conditional Sentences
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này RELATIVE CLAUSES (2)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Mệnh Đề Quan Hệ - Relative  Clauses
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bí quyết chia động từ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này LTĐH - CĐ4 - Bài 2 - Luyện tập về mệnh đề quan hệ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Đại từ quan hệ - Lưu ý đối với WHOM, WHICH và THAT
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 7: Câu bị động The Passive Voice (TT)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này English Grammar - Learn How to Use Relative Clauses in English Online
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 13: Danh động từ - Gerund
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài giảng tuần 1 (Chia thì) - Nhóm 2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này CÂU ĐIỀU KIỆN
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Tuyệt chiêu dùng chính xác giới từ chỉ thời gian
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này BAI GIANG CUCKU GHOST.avi
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Giải bài tập TOEIC - Test 1, 141-143: Mệnh đề quan hệ rút gọn
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 13a Mệnh đề quan hệ   cách dùng  who, whom, which
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này TOEIC P5 - 14: trường hợp chọn mệnh đề quan hệ rút gọn - bị động
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này HỌC TIẾNG ANH CUNG MR CUCKU - TẬP 2.avi
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Mệnh đề quan hệ -- các dùng "who, whom, which"
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Cách làm một số dạng bài mệnh đề quan hệ rút gọn
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này HỌC TIẾNG ANH CÙNG MR. CUCKU
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài giảng tuần 1. Chia thì
  Xem danh sách Video của bạn

Thông tin và tiện ích

Phim video clip Mệnh đề quan hệ (Relative clause)
Giải bài tập về mệnh đề quan hệ. 1. - Who can join Mr. cucku\'s online class? - Anyone .......... learning discipline is good can join the class. A. who has a B. has C. who\'s D. whose 2. nhungev is a person .......... A. in whom everyone has much confidence. B. in that everyone has much confidence. C. whom everyone has much confidence in her. D. everyone has much confidence 3. Is Monday the day ....................? No, on Saturday. A. which we\'ll be online to learn English C. on that we\'ll be online to learn English B. when we will be online to learn English D. when we\'ll be online on to learn English 4. District one, .......... the center of HCM city, attracts many tourists. A. is B. is known as C. known as D. that is known as 5. ETF is known as a website .......... you can find what you want to learn on. A. where B. which C. on where D. on that 6. People who search webs frequently have more knowledge than those .......... A. who doesn\'t B. that doesn\'t C. which don\'t D. who don\'t 7. Is this the address to .......... you want the box of noodles sent? A. where B. that C. which D. whom 8. I have always wanted to visit Hanoi, .......... of Vietnam. A. is the capital B. which the capital is C. that is the capital D. the capital 9. Do you have the microphone .......... Omachi? Yes, I do. It\'s very bad A. that it belongs to B. to which belong to C. to which belongs D. that belongs to 10. I have eight brothers, .......... are engineers. A. all of they B. all of whom C. who they D. who all of them 11. Do you know the person .......... wallet you found? A. which B. that is C. whose D. that\'s 12. Gone with the wind, .......... in 1936, is my favorite book. A. which a novel published C. a novel was published B. a novel published D. was a novel published 13. I didn\'t believe at first but in fact, everything .......... was true. A. they say B. they said C. what they said D. how they said 14. Nhaiku couldn\'t be online last time, .................... was a pity. A. that B. it C. what D. which 15. Mr. cucku gives their students everything .......... they want. A. what B. ( ) C. which D. b&c 16. This is the house ............... I lived in last year. A. where B. in which C. in where D. ( ) 17. Nhungev is the girl ................... I believe can do her task as a monitor well. A. whom B. who C. in whom D. in that 18. That is the city _____ I visited last year. A. it B. which C. where D. who 19. Is that microphone .................. Omachi borrowed from Danny? A. that B. which C. the one D. who 20. Nhungev is the first girl ......................... monitor in ETF. A. who elected B. to be elected C. was elected D. her election as
Thời lượng: 1.55 phút | Thể loại: Giáo dục
Tags: Mệnh đề đề quan quan hệ hệ (Relative (Relative clause) clause)
Nhúng forum:
Nhúng flash:
Mã embed:


Album hot nhất
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 17th January 2017 - 08:03 PM