Download bài này Thêm bài này vào danh sách Video của bạn
  
Nếu khi xem video mà màn hình báo lỗi như sau: "YouTube Error (video not found?):" thì hãy bấm vào đây: Tạo trang mới

Những Video liên quan

Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 16 มีค 2524
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เรื่องเล่า 281155 พระราชดำรัสในหลวง ปี49
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ดูมิวสิคนี้จบ น้ำตาไหล...
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này รายการพาณิชย์สร้างสรรค์ สัมภาษณ์ คุณไกร มาศพิมล ตอนที่ 3
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระราชดำรัสในหลวง
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 24 กค 2529
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này วิชาชีววิทยา - ทรัพยากรน้ำ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 27 พย 2507
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 9 คำพ่อหลวงสอนลูกทั่วไทย - เพลงในหลวงของแผ่นดิน (บรรเลง) ธมดม. #2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này แบบคนจน - พระราชดำรัสในหลวง
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này รายการพาณิชย์สร้างสรรค์ สัมภาษณ์ คุณไกร มาศพิมล ตอนที่ 4
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ทหารพระราชา
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 01-พระราชดำรัสตอบผู้เข้าเฝ้าฯ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 22 มีค 2527
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระราชดำรัส เกี่ยวกับ การถูกวิจารณ์  4 ธค 2548
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ผบ.ทหารสูงสุด นำถวายสัตย์ปฏิญาณ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ผู้ปิดทองหลังพระ - คาราบาว
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ความฝันอันสูงสุด (ขลุ่ย)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này นิราศนรินทร์
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Stamp - Tor taharn : ท.ทหาร
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระราชดำรัช 4 ธันวาคม 2548 ช่วงที่สาม
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 25 มีค 2524
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 17 กค 2541
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ป่าชุมชน คนกับป่า
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระราชดำรัสในหลวงถึงนายกทักษิณ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ๑๘. เพลงสุดแผ่นดิน
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระบรมราโชวาท3
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này [MV]เธอยัง... - POTATO (official)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 15 มค 2505
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระราชินีทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม2554
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ความฝันอันสูงสุด
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này คนดังลืมหลังควาย - ฝน  ธนสุนทร
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này หนักแผ่นดิน
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ขอใจเธอแลกเบอร์โทร - หญิงลี ศรีจุมพล【OFFICIAL MV】
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธค 2534
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พูดไม่คิด single ใหม่จาก seasonfive
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เพลงพระบรมราโชวาท
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 12 ธค 2513
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 26 มีค 2527
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระบรมราโชวาท๑
  Xem danh sách Video của bạn

Thông tin và tiện ích

Phim video clip พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 13 ตค 2496
...ความเจริญนั้น ต้องพร้อมด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ประการหนึ่ง วิชาความรู้ประการหนึ่ง และจิตใจสูงประการหนึ่งคือถ้าเราต้องการจะทนุบำรุง ส่งเสริมกำลังของเราให้เข้มแข็ง เมื่อเรามีเงิน ก็จะจัดซื้อหาเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ นานาชนิดที่มีคุณภาพดี มาเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นเพียงใด ก็ย่อมจะทำได้ หรือถ้าเราต้องการจะส่งเสริม สมรรถภาพในทางความรู้ วิทยาการ ใดๆ ให้ทันเทียมกับอารยะประเทศ เราก็จัดส่งคนของเรา ให้ออกไปศึกษาค้นคว้า และหาอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบวิทยาการแผนใหม่ๆ ในต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงส่งเสริมสมรรถภาพของเรา ให้เจริญเทียมทันเขาได้ ซึ่งความเจริญดั่งกล่าวมาแล้วนี้ เราสามารถจะซื้อหาด้วยเงินได้ แต่ความเจริญทางจิตใจนั้น เราจะซื้อด้วยเงิน เป็นจำนวนเท่าใดๆ ไม่ได้ ความเจริญทางจิตใจนี้ จึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนัก เพราะเป็นหน้าที่ของแต่ละคน ที่จะต้องทำตัวของตนเองให้ดี เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม... พระบรมราโชวาท ในวันพิธีสวนสนาม และพระราชทานธงชัย ประจำกองโรงเรียนตำรวจภูธร ภาค ๔ วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๖

Người gửi: tgbbody
Thời lượng: 1.38 phút | Thể loại: Con người
Tags: พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 13 13 ตค ตค 2496 2496
Nhúng forum:
Nhúng flash:
Mã embed:


Album hot nhất
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Siêu Mua - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 22nd August 2014 - 12:55 PM