Download bài này Thêm bài này vào danh sách Video của bạn
  
Nếu khi xem video mà màn hình báo lỗi như sau: "YouTube Error (video not found?):" thì hãy bấm vào đây: Tạo trang mới

Những Video liên quan

Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này (南無地藏王菩萨) Ksitigarbha Bodhisattva Mantra - Địa Tạng Bồ Tát chân ngôn
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Om Mani Padme Hum - Original Extended Version.wmv
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 地藏王滅定業真言 Kṣitigarbha Bodhisattva: Mantra for Eliminating Predicament Karma
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 【海涛法师】►观音修持仪轨◄
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này The MANTRA of BODHISATTVA Cundi !
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này (南無地藏王菩萨) Ksitigarbha Bodhisattva Mantra - Địa Tạng Bồ Tát chân ngôn
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 地藏王菩薩─3D動畫卡通 9 (高解析度)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 南無地藏王菩薩
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 南無阿彌陀佛聖號
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này jizo mantra - Ksitigarbha bodhisattva - dizang
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Nhạc Tâm Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát - Nhạc Hoa Rất Hay
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Imee Ooi - Medicine Buddha Dharani (Bhaisajyaguru) Dược Sư Lưu Ly Như Lai Đà-la-ni
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Ksitigarbha Bodhisattva
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này The Sacred Mantra of Zhun Ti Bodhisattva
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Namo Amituofo - Pure Land  (1 Mala - 108 Repetitions)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 【WT018】海濤法師 - 華手經輯要
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này om mani padme hum
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 威力強勁的藥師法門
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Green Tara Mantra (108 Repetitions)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Ksitigarbha Bodhisattva Mantra - Địa Tạng Bồ Tát chân ngôn - (南無地藏王菩萨)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Imee Ooi - Medicine Buddha Dharani (Bhaisajyaguru) Phật Dược Sư Đà La Ni
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Ksitigarbha Bodhisattva 南無大愿地藏王菩薩摩阿薩
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này CYB - CLIP PHẬT BÀ XUẤT HIỆN
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này White Tara Mantra (108 Repetitions)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này (白度母心咒) Dechen Shak-Dagsay - White Tara Mantra
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Phần 1
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này (黃慧音) Imee Ooi - Maha Cundi Dharani (Sanskrit) 大準提咒
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 地球在哭泣【南無地藏王菩薩】
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 【卡通動畫】觀世音菩薩的故事--六字大明咒
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Buddhist Chant - Heart Sutra (Sanskrit) by Imee Ooi
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 地藏王菩薩 聖號 Kṣitigarbha bodhisattva
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Music Gate - Dance of The Cherry Blossom
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Caribbean Relaxation
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Vajrasattva - Thần chú Kim Cang Tát Đỏa 100 chữ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Buddhist Chant - Heart Sutra (Mandarin) by Imee Ooi
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 群星 - 大悲咒 - Great Compassion Mantra - Chú Đại Bi
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này The Chant Of Metta
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Great Compassion Mantra _梵语大悲咒汉语对照 印度大学穆克纪博士朗读
  Xem danh sách Video của bạn

Thông tin và tiện ích

Phim video clip (南無地藏王菩萨) Ksitigarbha Bodhisattva Mantra - Địa Tạng Vương Bồ Tát chân ngôn
Website: www.facebook.com/pages/Buddhism/253631344296?ref=ts Blog: fullandhappy.wordpress.com/ (Om Bo La Mo Ling To Ning Soha) Sanskrit: Kṣitigarbha Chinese: 地藏菩薩, 地藏王菩薩 地藏菩萨, 地藏王菩萨 Japanese: 地蔵, 地蔵菩薩, 地蔵王菩薩 Thai: พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ Tibetan: Sai Nyingpo Mongolian: Сайенинбу Korean: 지장, 지장보살 Ksitigarbha (Sanskrit: क्षितिगर्भ Kṣitigarbha) is a bodhisattva primarily revered in East Asian Buddhism, usually depicted as a Buddhist monk in the Orient. The name may be translated as Earth Treasury, Earth Store, Earth Matrix, or Earth Womb. Ksitigarbha is known for his vow to take responsibility for the instruction of all beings in the six worlds between the death of Gautama (Sakyamuni) Buddha and the rise of Maitreya Buddha, as well as his vow not to achieve Buddhahood until all hells are emptied. He is therefore often regarded as the bodhisattva of hell beings, as well as the guardian of children and patron deity of deceased children and aborted fetuses in Japanese culture. Usually depicted as a monk with a nimbus around his shaved head, he carries a staff to force open the gates of hell and a wish-fulfilling jewel to light up the darkness. The Kshitigarbha bodhisattva has a deep relationship with beings of the earth -- humans, and especially with the hungry ghosts and hell beings. This is mainly because these ghosts and hell beings are the most difficult to raise into a more fortunate condition due to their previous unwholesome actions. Thus Kshitigarbha has been known as the Teacher of the Dark Regions because of his past vow to save them all. The famous declaration if I do not go to hell to help them, who else will go? is popularly attributed to Kshitigarbha. He is willing to have a connection with any being, no matter what the crime or the karma and his aim is to help free them from suffering. He has many emanations and he has manifested in countless forms to save beings at different times and places. In the Chinese Buddhist Pantheon his is the only figure in the form of a monk. This is to indicate that Mahayana Buddhism is suitable for both the monks and the laity. Ksitigarbha is one of the four principal bodhisattvas in East Asian Mahayana Buddhism. The others are Samantabhadra, Manjusri, and Avalokitesvara. Địa Tạng Bồ Tát - Một vị Bồ Tát chuyên cứu độ sinh linh trong Địa ngục và trẻ con yểu tử. Có khi Địa Tạng cũng là người được xem là chuyên cứu giúp lữ hành phương xa. Đó là vị Bồ Tát duy nhất được diễn tả với bạch hào (lông trắng xoáy nằm giữa hai mắt, sa. ūrṇā) trên trán, một trong ba mươi hai tướng tốt của một vị Phật. Địa Tạng hay cầm Như ý châu (sa. cintāmaṇi) và Tích trượng có sáu vòng, biểu hiện của sự cứu độ chúng sinh của Bồ Tát trong Lục đạo (sáu đường tái sinh). Tại Trung Quốc và các nước Đông nam Á, Địa Tạng được xem là một trong bốn vị Đại Bồ Tát (ba vị khác là Quán Thế Âm, Văn-thù-sư-lợi và Phổ Hiền) chuyên cứu độ những người bị sa vào địa ngục. Trú xứ của Bồ Tát là Cửu Hoa sơn (xem Tứ đại danh sơn) và tương truyền rằng, Địa Tạng đã thật sự hiện thân tại đây vào đời Đường dưới dạng một hoàng tử xứ Triều Tiên. Sau khi chết, nhục thân của vị hoàng tử này không tan rữa và người ta đã xây dựng một ngôi tháp để thờ vị này, một bảo tháp mà ngày nay vẫn còn. Trước đây vô lượng kiếp, Địa Tạng là một Bà-la-môn và đã thệ nguyện trước một vị Phật thời đó là sẽ quyết tâm tu luyện đạt Phật quả, nhưng sẽ khước từ Phật quả này khi chưa cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi Luân hồi. Trong một tiền kiếp, Bồ Tát là một cô bé có một bà mẹ thường hay sát sinh để kiếm sống. Sau khi mẹ qua đời, cô bé này ngồi thiền mãi cho đến khi nghe một giọng nói, khuyên cô nên niệm danh đức Phật. Sau đó, cô nhập định, xuống ngay đến cửa địa ngục. Nơi đây, cô được cho biết rằng, chính vì công phu thiền định và niệm Phật mà cô đã cứu mẹ thoát khỏi địa ngục.

Người gửi: o0othelonetigero0o
Thời lượng: 10.77 phút | Thể loại: Âm nhạc
Tags: (南無地藏王菩萨) Ksitigarbha Ksitigarbha Bodhisattva Bodhisattva Mantra Mantra - - Địa Địa Tạng Tạng Vương Vương Bồ Bồ Tát Tát chân chân ngôn ngôn
Nhúng forum:
Nhúng flash:
Mã embed:


Album hot nhất
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Siêu Mua - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 1st April 2015 - 01:07 AM