Download bài này Thêm bài này vào danh sách Video của bạn
  
Nếu khi xem video mà màn hình báo lỗi như sau: "YouTube Error (video not found?):" thì hãy bấm vào đây: Tạo trang mới

Những Video liên quan

Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này โอวาทบางตอน
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เพลงคาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này บทสวดพระคาถาชินบัญชรเพราะมาก
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này บทสวดมนต์พุทธปารมี  อักษรขอม Test(1)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เพลงพระคาถาชินบัญชร
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เลือกคนที่ใช่【๓.๒】- รักแท้มีจริง
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này รวมบทเพลงสวดมนต์พระคาถาชินบัญชรพร้อมบทเพลงแปล
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เจริญอัปปมัญญา แผ่เมตตา คาราโอเกะ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เพลงคาถาชินบัญชร คาราโอเกะ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này คำไหว้พระเกตุแก้วจุฬามณี คาราโอเกะ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระสวดมนต์อิติปิโส 108
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เพลง คาถาชินบัญชร
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này คาถาโพธิบาท คาราโอเกะ 2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này บะจ่าง
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này บทสวดชินบัญชร แปล
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระคาถามงคลจักรวาลแปดทิศ กำแพงมนต์
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระคาถาชินบัญชร
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này บทสวดคาถาชินบัญชร พุทธาภิเษกวัดบ้านดงยาง14$5
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เพลงชินบัญชร
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เพลง พาหุงแปล
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này JINABUNCHORN ( Song Version )
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ศรัทธา (คาราโอเกะ) หินเหล็กไฟ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เพลงพระคาถาชินบัญชร
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này บทสรรเสริญพระพุทธ คาราโอเกะ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này บทเพลงสวดมนต์ คาถาชินบัญชร
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này คำนมัสการรอยพระพุทธบาท คาราโอเกะ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระคาถาชินบัญชร
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này มงคลจักรวาฬ 8 ทิศ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này มนต์สวดภาณยักษ์(ปรับปรุงภาพใหม่)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này บทเพลงธรรมมะเพราะๆ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เพลงบทสวดพระคาถาชินบัญชร  เพราะมาก ๆ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 346.บทสวดมนต์ ชินบัญชร
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ทะเลพริกเผา กุ้งปลาหมึกน้ำพริกเผา
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Om Gan Ganpataye Namo Namah By Hemant Chauhan [Full Song] I Jai Jai Dev Ganesh
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระคาถาชินบัญชร ประกอบดนตรี.flv
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระคาถา ชินบัญชร ฉบับทอง
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เพลงเด็กฉลาด 4
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พาหุง ชินบัญชร
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này การ์ตูนธรรมะ มาสวดมนต์กันเถอะ (Karaoke)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này บทเพลงพุทธชนะมาร พาหุงแปล
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระคาถาชินบัญชร ประกอบดนตรี แปลไทย
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปิโส)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này สวดมนต์ทำวัตรเช้า
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này VDOพระคาถาชินบัญชร มีดนตรีช้ากว่า
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ซับไตเติล
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 15กค2554
  Xem danh sách Video của bạn

Thông tin và tiện ích

Phim video clip เพลงคาถาชินบัญชร บาลี คาราโอเกะ
**คาถาชินบัญชร (โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี)** คาถาชินบัญชร เวอร์ชั่น เสียงเพลง คาราโอเกะ คาราโอเกะภาษาไทย Thai Karaoke จัดทำโดย Hlin Company ดาวน์โหลด (Download) วีดีโอนี้ที่ : PART1 (199 MB) goo.gl/hXf9B PART2 (18 MB) goo.gl/HYmHw รับชมคาถาชินบัญชร คาราโอเกะ เวอร์ชั่นเสียงพระสวดได้ที่ : www.youtube.com/watch?v=ktoJ8_4GetM รับชมเพลงชินบัญชร คาราโอเกะ เวอร์ชั่นแปลฉบับกาพย์ยานีได้ที่ : www.youtube.com/watch?v=DNR8g3z6UyA บทสวดมนต์ คาราโอเกะ Play list: www.youtube.com/playlist?list=PLA352FEED8DEEEEBD&feature=plcp -เนื้อบทสวด- (credit: 84000.org) ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

Người gửi: HlinCompany
Thời lượng: 8.33 phút | Thể loại: Mẹo vặt
Tags: เพลงคาถาชินบัญชร บาลี บาลี คาราโอเกะ คาราโอเกะ
Nhúng forum:
Nhúng flash:
Mã embed:


Album hot nhất
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Siêu Mua - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 23rd July 2014 - 02:30 AM