Download bài này Thêm bài này vào danh sách Video của bạn
  
Nếu khi xem video mà màn hình báo lỗi như sau: "YouTube Error (video not found?):" thì hãy bấm vào đây: Tạo trang mới

Những Video liên quan

Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ผ่าโลกพระศรีอารย์
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ เมื่อได้ยินเสียงกู่จากธรรมะ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ วันนี้คุณทำดีหรือยัง
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ทำบุญอุทิศผู้ตายจะใด้รับหรือไม่
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ สมภพ บุญที่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ กฏแห่งกรรมในหลักธรรมพุทธศาสนา 1
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ ความทุกข์ของผู้หญิง
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ อิทธิปาฏิหาริย์
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ วงจรชีวิต
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ ตาบอดถือตะเกียง
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ ทุกข์เท่านั้น ที่เกิด ที่ดับ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ข่าวจากเทวทูต ผู้บอกข่าวอันประเสริฐ โดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ. การเพ่งให้เกิดปัญญา.
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ คนกินคน 3-4
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ เล่าเรื่อง พระได้อภิญญา.wmv
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ. พูดไว้ก่อนที่ชีวิตจะอัศดง
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ จตุโลกบาล
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ  เทศน์เรื่องกรรมเก่าของท่าน
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ตายแล้วได้เกิดหรือไม่ นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này บุคคล 7 จำพวก 1/2  อ.สมภพ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระอริยะ ในปัจจุบัน
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ชาติหน้ามีจริงหรือ วันที่ 13 มกราคม 2540 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ พระธาตุพนม ตอน อุรังคธาตุ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เรื่อง ความสุขต่างระดับ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระอุปคุต
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ทำบุญที่ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืน
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อาณาปานสติ 16 ขั้นตอน วันที่ 14 มกราคม2548 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ. กำไรชีวิต
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ. อานาปานสติปริทัศน์
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ - สารพันปัญหาธรรม 1/2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ. ยุคพุทธกาล 1/2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ผู้หญิงที่อยากเกิดเป็นผู้ชาย ความทุกข์ของผู้หญิงห้าประการ  โดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ลมหายใจคลายทุกข์ แผ่นที่ ๑-๒
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ อานิสงส์ของอานาปานสติ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ คนกินคน 1-2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ.  เจียระไนชีวิต.
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ บุญกิริยาวัตถุ๑๐ 1/2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ ตาบอดถือตะเกียง 1/2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ ประวัติกาลแห่งชีวิต
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระอริยเจ้าทำเครื่องรางของขลังแจกหรือไม่ โดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระอาจารย์สมภพ รางวัลจากธรรมชาติ1-2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ. ยุคพุทธกาล 2/2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระอาจารย์สมภพ   สมาธิภาวนา 1/2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ จุลไชยยะปกรณ์.wmv
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ ปลูกศีล-ปลูกธรรม 2/2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ประวัติความเป็นมา ต้นศรีมหาโพธิ์
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน  โดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พุทธทำนาย ข้อที่ 1
  Xem danh sách Video của bạn

Thông tin và tiện ích

Phim video clip ประวัติพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ที่ หลายท่านยังไม่รู้จัก จึงถือโอกาสเปิดกรุพระป่า พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักปราชญ์แห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง พระผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อพระศาสนา รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศ ชีวิตอยู่กับการเดินทางเป็นส่วนมาก การพักผ่อนไม่ค่อยจะพอ ประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยจะดี ปัจจุบันพระอาจารย์ พูดได้เหมือนเดิม แต่ก็นั่งรถเข็ญ ก็เดินได้บ้างแต่ใช้ไม้เท้า บทบาทที่เคยเดินทางไปแสดงธรรมตามกิจนิมนต์ก็ไม่มีมากเหมือนแต่ก่อน เพราะร่างกายไม่แข็งแรง ยังเหลือแต่ผลงานเก่าๆ ที่จัดทำเป็น ซีดี วีซีดี ซึ่งเป็นผลงานหลากหลาย แสดงธรรมทุกระดับทั้งโวหารและไหวพริบดีมาก ได้ฟังแล้วจะเห็นความแปลกใหม่อย่างน่าทึ่งมาก ท่านเป็นพหุสูตรจริงๆแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจ ว่าท่านพูดได้หลายภาษา เท่าที่ผู้โพสท์ได้ฟัง คือ ไทย ลาว อังกฤษ จีน เวียดนาม กัมพูชา กรีก บาลี สันสกฤต เยอะมากครับ นอกจากจะพูดได้แล้วยัง เขียน อักษารอีสานโบราณได้ด้วย ขอม อังกฤษ ฯลฯ ประเด็นสำคัญคือ เวลาที่ท่านเทศน์นั้น ก็จะมีหลักฐานการอ้างอิงในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่า อย่างนี้ๆ จากพระไตรปิฎกเล่มไหน ชื่อเล่มว่าอะไร อยู่หน้าที่เท่าไหร่ วรรคไหน บรรทัดที่เท่าไหร่ กล่าวว่าอย่างไร ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่www.wattraisikkha.com/wad/index.php?name=page&file=pa­­ge&op=prawat และ board.palungjit.com/f63/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%...

Người gửi: namo dee
Thời lượng: 53.32 phút | Thể loại: Mẹo vặt
Tags: ประวัติพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ โชติปัญโญ
Nhúng forum:
Nhúng flash:
Mã embed:


Album hot nhất
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Siêu Mua - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 29th July 2014 - 03:30 AM
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here.

Error Returned

We apologise for any inconvenience