Download bài này Thêm bài này vào danh sách Video của bạn
  
Nếu khi xem video mà màn hình báo lỗi như sau: "YouTube Error (video not found?):" thì hãy bấm vào đây: Tạo trang mới

Những Video liên quan

Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ ตาบอดถือตะเกียง
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ วันนี้คุณทำดีหรือยัง
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ พระธาตุพนม ตอน อุรังคธาตุ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ กฏแห่งกรรมในหลักธรรมพุทธศาสนา 1
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ อิทธิปาฏิหาริย์
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ คนโง่ที่น่ารักคนฉลาดที่น่าเป็นห่วง
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ข่าวจากเทวทูต ผู้บอกข่าวอันประเสริฐ โดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ อานิสงส์ของอานาปานสติ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ลมหายใจคลายทุกข์ แผ่นที่ ๑-๒
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ เล่าเรื่อง พระได้อภิญญา.wmv
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ. พูดไว้ก่อนที่ชีวิตจะอัศดง
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ เมื่อได้ยินเสียงกู่จากธรรมะ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ. การเพ่งให้เกิดปัญญา.
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ จตุโลกบาล
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ  เทศน์เรื่องกรรมเก่าของท่าน
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ ขุมทรัพย์อันประเสริฐ 1/2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ นารีพิฆาต
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ ที่พึ่งของคน 1
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ บุญกิริยาวัตถุ๑๐ 1/2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ วงจรชีวิต
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ พระอรห้นต์ห่อข้าว 3 - 4
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ทำบุญที่ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืน
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ. ยุคพุทธกาล 1/2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ตายแล้วได้เกิดหรือไม่ นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này โลกาวินาสเมื่อขาดธรรม
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này กฎแห่งกรรม ผลของกรรม
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ. บุญที่ไม่ได้ทาน 1/2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ สมภพ คำทำนายของพระอรหันต์
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ ตาบอดถือตะเกียง 1/2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này บุคคล 7 จำพวก 1/2  อ.สมภพ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เรื่อง ความสุขต่างระดับ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ. สิ่งที่ได้มาโดยยาก
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พุทธทำนาย ข้อที่ 1
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พุทธทำนาย ความฝันที่เป็นจริงข้อที่ 3 ผญาภาษาอีสาน ลาว โดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này หัวโล้นรำหัวดำเทศน์ พระอาจารย์สมภพ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ ปลูกศีล-ปลูธรรม 1/2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พุทธทำนาย ข้อที่ 2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ ทุกข์เท่านั้น ที่เกิด ที่ดับ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พุทธทำนาย ข้อที่ 3
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ ธรรมะรักษา1/2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระอุปคุต
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พระอาจารย์เสริมเทศน์ตลกมาก
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ลำล่อง คลองธรรมของพระพุทธเจ้า
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ลมหายใจคลายทุกข์ 2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อ.สมภพ โชติปัญโญ. การฝึกตน.
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này เทศนาหลวงปู่บุญเสริม ที่ อ.เสลภูมิ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này อานาปานสติ ตอนที่ 1
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này พุทธทำนาย ความฝันที่เป็นจริงข้อที่ 8 ผญาภาษาอีสาน ลาว โดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  Xem danh sách Video của bạn

Thông tin và tiện ích

Phim video clip ประวัติพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ที่ หลายท่านยังไม่รู้จัก จึงถือโอกาสเปิดกรุพระป่า พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักปราชญ์แห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง พระผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อพระศาสนา รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศ ชีวิตอยู่กับการเดินทางเป็นส่วนมาก การพักผ่อนไม่ค่อยจะพอ ประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยจะดี ปัจจุบันพระอาจารย์ พูดได้เหมือนเดิม แต่ก็นั่งรถเข็ญ ก็เดินได้บ้างแต่ใช้ไม้เท้า บทบาทที่เคยเดินทางไปแสดงธรรมตามกิจนิมนต์ก็ไม่มีมากเหมือนแต่ก่อน เพราะร่างกายไม่แข็งแรง ยังเหลือแต่ผลงานเก่าๆ ที่จัดทำเป็น ซีดี วีซีดี ซึ่งเป็นผลงานหลากหลาย แสดงธรรมทุกระดับทั้งโวหารและไหวพริบดีมาก ได้ฟังแล้วจะเห็นความแปลกใหม่อย่างน่าทึ่งมาก ท่านเป็นพหุสูตรจริงๆแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจ ว่าท่านพูดได้หลายภาษา เท่าที่ผู้โพสท์ได้ฟัง คือ ไทย ลาว อังกฤษ จีน เวียดนาม กัมพูชา กรีก บาลี สันสกฤต เยอะมากครับ นอกจากจะพูดได้แล้วยัง เขียน อักษารอีสานโบราณได้ด้วย ขอม อังกฤษ ฯลฯ ประเด็นสำคัญคือ เวลาที่ท่านเทศน์นั้น ก็จะมีหลักฐานการอ้างอิงในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่า อย่างนี้ๆ จากพระไตรปิฎกเล่มไหน ชื่อเล่มว่าอะไร อยู่หน้าที่เท่าไหร่ วรรคไหน บรรทัดที่เท่าไหร่ กล่าวว่าอย่างไร ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่www.wattraisikkha.com/wad/index.php?name=page&file=pa­­ge&op=prawat และ board.palungjit.com/f63/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%...

Người gửi: namo dee
Thời lượng: 53.32 phút | Thể loại: Mẹo vặt
Tags: ประวัติพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ โชติปัญโญ
Nhúng forum:
Nhúng flash:
Mã embed:


Album hot nhất
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Siêu Mua Archive - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 19th April 2014 - 11:26 AM