Download bài này Thêm bài này vào danh sách Video của bạn
  
Nếu khi xem video mà màn hình báo lỗi như sau: "YouTube Error (video not found?):" thì hãy bấm vào đây: Tạo trang mới

Những Video liên quan

Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Mệnh đề quan hệ và cách kết hợp câu có cùng chủ ngữ - Cô Vũ Thị Mai Phương
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Giản lược mệnh đề quan hệ và bài tập - Cô Vũ Thị Mai Phương
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Các dạng đảo ngữ trong tiêng Anh - Cô Vũ Thị Mai Phương
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này [Learning English] - Bài 24 - Giới Từ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 6: Câu bị động The Passive Voice (Full)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này №37 English: Which or That or Who? Relative clauses, complex sentences - Grammar, Syntax, Vocabulary
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này English Grammar - Learn How to Use Relative Clauses in English Online
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 108. Relative Clauses - Tamlama Cümleleri
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này [Learning English] - Bài 9 - Động Từ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 4: Full Thì tương lai đơn - Tương lai tiếp diễn - Tương lai hoàn thành.
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 2: Full Thì Hiện Tại Hoàn Thành - Thì Quá Khứ Đơn
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 13: (FULL) Danh động từ - Gerund.
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Defining and non-Defining Relative Clauses (part 3)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Learn English - Sentences: Relative Clauses (1 -
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Giải BT tuần 17 về mệnh đề quan hệ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này English Conversation - Learn English Speaking - English Course [English Subtitle] Part 1
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Relative Pronouns in Spanish: Using Que, Quien, Quienes, etc., in Relative Clauses
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bí quyết chia động từ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Relative Clauses and Pronouns (part 1)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này English Conversation - Learn English Speaking [English Subtitles] Lesson 01
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Writing - Relative Clauses overview
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này The English Language In 24 Accents
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Defining Relative Clause
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này English Conversation - Learn English Speaking [English Subtitles] Lesson 02
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ormEng2 : Relative Clause
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này [Hocmai.vn] Passive voice - phần 1
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 7: Full Câu bị động The Passive Voice (TT)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Tiếng Anh: Mệnh đề trạng ngữ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này HỌC TIẾNG ANH CÙNG MR. CUCKU
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này English Conversation 01
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Học tiếng Anh, Bài học 1-2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này the English Relative Pronouns (part 2)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này The English Channel - Relative Clauses
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Conversacion en Ingles: Leccion Uno (Principiantes)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Taylor Swift - Run (George Strait cover @ George Strait ACM)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này English Conversation - Learn English Speaking [English Subtitles] Lesson 03
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Relative Clauses Part 1
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này reduced relative clause.mp4
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này relative clause introduction
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này defining relative clause - noun-clauses -  как образуется, особенности употребления
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Câu bị động- Pasive voice PHẦN II
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Sentence Diagramming 10:  The Relative Clause
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Relative clause-whom, whose, preposition+whom-which
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này non-defining vs defining relative clauses
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Giải đề thi tiếng anh khối D năm 2011
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này RELATIVE CLAUSES
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Learn English Listening Skills
  Xem danh sách Video của bạn

Thông tin và tiện ích

Phim video clip Mệnh đề quan hệ (Relative clause)
Giải bài tập về mệnh đề quan hệ. 1. - Who can join Mr. cucku\'s online class? - Anyone .......... learning discipline is good can join the class. A. who has a B. has C. who\'s D. whose 2. nhungev is a person .......... A. in whom everyone has much confidence. B. in that everyone has much confidence. C. whom everyone has much confidence in her. D. everyone has much confidence 3. Is Monday the day ....................? No, on Saturday. A. which we\'ll be online to learn English C. on that we\'ll be online to learn English B. when we will be online to learn English D. when we\'ll be online on to learn English 4. District one, .......... the center of HCM city, attracts many tourists. A. is B. is known as C. known as D. that is known as 5. ETF is known as a website .......... you can find what you want to learn on. A. where B. which C. on where D. on that 6. People who search webs frequently have more knowledge than those .......... A. who doesn\'t B. that doesn\'t C. which don\'t D. who don\'t 7. Is this the address to .......... you want the box of noodles sent? A. where B. that C. which D. whom 8. I have always wanted to visit Hanoi, .......... of Vietnam. A. is the capital B. which the capital is C. that is the capital D. the capital 9. Do you have the microphone .......... Omachi? Yes, I do. It\'s very bad A. that it belongs to B. to which belong to C. to which belongs D. that belongs to 10. I have eight brothers, .......... are engineers. A. all of they B. all of whom C. who they D. who all of them 11. Do you know the person .......... wallet you found? A. which B. that is C. whose D. that\'s 12. Gone with the wind, .......... in 1936, is my favorite book. A. which a novel published C. a novel was published B. a novel published D. was a novel published 13. I didn\'t believe at first but in fact, everything .......... was true. A. they say B. they said C. what they said D. how they said 14. Nhaiku couldn\'t be online last time, .................... was a pity. A. that B. it C. what D. which 15. Mr. cucku gives their students everything .......... they want. A. what B. ( ) C. which D. b&c 16. This is the house ............... I lived in last year. A. where B. in which C. in where D. ( ) 17. Nhungev is the girl ................... I believe can do her task as a monitor well. A. whom B. who C. in whom D. in that 18. That is the city _____ I visited last year. A. it B. which C. where D. who 19. Is that microphone .................. Omachi borrowed from Danny? A. that B. which C. the one D. who 20. Nhungev is the first girl ......................... monitor in ETF. A. who elected B. to be elected C. was elected D. her election as

Người gửi: cuc ku
Thời lượng: 93.85 phút | Thể loại: Giáo dục
Tags: Mệnh đề đề quan quan hệ hệ (Relative (Relative clause) clause)
Nhúng forum:
Nhúng flash:
Mã embed:


Album hot nhất
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Siêu Mua Archive - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 25th April 2014 - 09:51 AM