Download bài này Thêm bài này vào danh sách Video của bạn
  
Nếu khi xem video mà màn hình báo lỗi như sau: "YouTube Error (video not found?):" thì hãy bấm vào đây: Tạo trang mới

Những Video liên quan

Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Mệnh đề quan hệ và cách kết hợp câu có cùng chủ ngữ - Cô Vũ Thị Mai Phương
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Các loai mệnh đề 1 - Cô Vũ Thị Mai Phương
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Các dạng đảo ngữ trong tiêng Anh - Cô Vũ Thị Mai Phương
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Câu bị động- Pasive voice PHẦN I
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 6: Câu bị động The Passive Voice (Full)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này [Learning English] - Bài 11 - Danh Động Từ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Relative clause
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 13: (FULL) Danh động từ - Gerund.
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 1: (Full) Thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn.
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Luyện nghe tiếng anh- video 1
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này GIẢI BT CÂU TƯỜNG THUẬT TUẦN 6
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này HỌC TIẾNG ANH CÙNG MR. CUCKU
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này LTĐH - CĐ4 - Bài 2 - Luyện tập về mệnh đề quan hệ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Ngữ pháp TOEIC - Bài 11: Mệnh đề quan hệ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 2: Full Thì Hiện Tại Hoàn Thành - Thì Quá Khứ Đơn
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Các loại mệnh đề - Clauses
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Relative Clauses (part 3)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Câu bị động- Pasive voice PHẦN II
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 7: Full Câu bị động The Passive Voice (TT)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này [ENGLISH] Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này VÀI LƯU Ý KHI LÀM BÀI CÓ GIỚI TỪ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Mệnh Đề Quan Hệ - Relative  Clauses
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Advanced English Grammar for ESL - Reduced Relative Clauses
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này The English Channel - Relative Clauses
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này [Learning English] - Bài 14 - Động từ nguyên mẫu
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Mệnh đề danh từ  Noun Clauses   Tiết 1
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Mệnh đề quan hệ -- các dùng "who, whom, which"
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Taylor Swift - Run (George Strait cover @ George Strait ACM)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này 1. BÀI GIẢNG VỀ CHIA THÌ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này [Hocmai.vn] Passive voice - phần 1
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Đại số 10. Chương I. Bài 1. Mệnh đề.
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Learn English - Sentences: Relative Clauses 2 (who, whom, which)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này ▶ Giản lược mệnh đề quan hệ và bài tập full
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này [Learning English] - Bài 5 - Trạng Từ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Giải đề thi tiếng anh khối D năm 2011
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài giảng tuần 1 (Chia thì) - Nhóm 2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài giảng tuần 1. Chia thì
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này [Learning English] - Bài 7 - Mạo Từ
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Ngữ pháp tiếng anh. Bài 12  FULL Đại từ quan hệ   The Relative Pronouns
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 14.8: Danh động từ - Gerund (tt)
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này HỌC TIẾNG ANH CUNG MR CUCKU - TẬP 2.avi
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Bài 12.1: Đại từ quan hệ - The Relative Pronouns
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Học tiếng Anh, Bài học 1-2
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Relative Clauses: Part I.© UPV
Thêm bài này vào danh sách Video của bạn  Download bài này Giải đáp  thắc mắc cho bongbongmua
  Xem danh sách Video của bạn

Thông tin và tiện ích

Phim video clip Mệnh đề quan hệ (Relative clause)
Giải bài tập về mệnh đề quan hệ. 1. - Who can join Mr. cucku\'s online class? - Anyone .......... learning discipline is good can join the class. A. who has a B. has C. who\'s D. whose 2. nhungev is a person .......... A. in whom everyone has much confidence. B. in that everyone has much confidence. C. whom everyone has much confidence in her. D. everyone has much confidence 3. Is Monday the day ....................? No, on Saturday. A. which we\'ll be online to learn English C. on that we\'ll be online to learn English B. when we will be online to learn English D. when we\'ll be online on to learn English 4. District one, .......... the center of HCM city, attracts many tourists. A. is B. is known as C. known as D. that is known as 5. ETF is known as a website .......... you can find what you want to learn on. A. where B. which C. on where D. on that 6. People who search webs frequently have more knowledge than those .......... A. who doesn\'t B. that doesn\'t C. which don\'t D. who don\'t 7. Is this the address to .......... you want the box of noodles sent? A. where B. that C. which D. whom 8. I have always wanted to visit Hanoi, .......... of Vietnam. A. is the capital B. which the capital is C. that is the capital D. the capital 9. Do you have the microphone .......... Omachi? Yes, I do. It\'s very bad A. that it belongs to B. to which belong to C. to which belongs D. that belongs to 10. I have eight brothers, .......... are engineers. A. all of they B. all of whom C. who they D. who all of them 11. Do you know the person .......... wallet you found? A. which B. that is C. whose D. that\'s 12. Gone with the wind, .......... in 1936, is my favorite book. A. which a novel published C. a novel was published B. a novel published D. was a novel published 13. I didn\'t believe at first but in fact, everything .......... was true. A. they say B. they said C. what they said D. how they said 14. Nhaiku couldn\'t be online last time, .................... was a pity. A. that B. it C. what D. which 15. Mr. cucku gives their students everything .......... they want. A. what B. ( ) C. which D. b&c 16. This is the house ............... I lived in last year. A. where B. in which C. in where D. ( ) 17. Nhungev is the girl ................... I believe can do her task as a monitor well. A. whom B. who C. in whom D. in that 18. That is the city _____ I visited last year. A. it B. which C. where D. who 19. Is that microphone .................. Omachi borrowed from Danny? A. that B. which C. the one D. who 20. Nhungev is the first girl ......................... monitor in ETF. A. who elected B. to be elected C. was elected D. her election as

Người gửi: cuc ku
Thời lượng: 93.85 phút | Thể loại: Giáo dục
Tags: Mệnh đề đề quan quan hệ hệ (Relative (Relative clause) clause)
Nhúng forum:
Nhúng flash:
Mã embed:


Album hot nhất
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Siêu Mua - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 19th April 2015 - 02:56 PM
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here.

Error Returned

We apologise for any inconvenience